Eşleşme Bildirim Duyurusu ''yeni''

      10 Mayıs 2018   Son zamanlarda yoğun olarak karşılaştığımız erken yaşta eşleşme, yakın ak...

  • Eşleşme Bildirim Duyurusu ''yeni''

    Cuma, 11 Mayıs 2018 09:52
YOU ARE HERE:

DEUTSCH DRAHTHAAR DERNEĞİ HZP 2019

 

DEUTSCH DRAHTHAAR DERNEĞİ HZP 2019Deutsch Drahthaar Derneği’ in HZP( Sonbahar Üretim Testi) 01-02 Kasım 2019 tarihinde ve Zuchtschau( Irk standartı değerlendirmesi) ise 03 Kasım 2019 tarihinde Düzce’de yapıldı. Teste ondört köpek katıldı ve onbiri(11) başarılı oldu. Hakemlikleri JGHV( Çokamaçlı Avköpekleri Birliği) lisanslı, Andreas Paul Aszyk , Siegfried Pfaff, Thorsten Reck ve Detlev Paschke yaptılar. İlk defa bu deneyimi yaşayan üyelerimiz bazı zorluklar yaşadılar. Aslında başka bir canlı ile çalışmak zaten kolay bir iş değil ve inanıyorum ki gelecek testlerde daha başarılı olacaklar.

Bugüne kadar testlerin düzenlenmesinde en çok emeği geçen Düzce ekibine, başta Ayhan Kesim olarak, teşekkürlerimizi sunuyoruz. Uzun zamandır aynı şehirde düzenlemekte olduğumuz organizasyonları bir süreliğine değişik şehirlerde ve farklı meralarda gerçekleştirmek istiyoruz.

İki gün süren testlerin ardından 3 Kasım 2019 günü Zuchtschau, Siegfried PFAFF’ın başhakemliğinde gerçekleştirildi. Testlere katılıp başarılı olan köpeklerin aldıkları sonuçlar aşağıdaki gibidir;

* Jork vom Loftyberg- Gökhan Kaya -154
* Linda vom Loftyberg- Muhammed Ateş -164
* Karlo vom Loftyberg- Zafer Aydın -165
* Basti v.d. Fuchswiese- B.Gökhan Türkyılmaz - 175
* Anton vom Baylambol- Bayram Varış -175
* Birko vom Kılıçlı- Aziz Omur -179
* Abby vom Baylambol- Hüseyin Akçaoğlu -182
* Crash vom Kılıçlı- Şevket Çolak -183
* Bonnie vom Kılıçlı- Sezgin Gürses -186
* Josi vom Loftyberg- B.Gökhan Türkyılmaz -186
* Cross vom Kılıçlı- Onur Ekmekçi - 149

Katılan tüm üyelerimize emekleri için teşekkür eder, gelecek testlerde daha başarılı olmalarını dilerim, 2020 organizasyonlarında görüşmek üzere,

Aziz Omur

 

Verein Deutsch Drahthaar

Deutsch Drahthaar sert-uzun tüylü fermalı köpeklerdendir ve ilk olarak 19. yüzyılın sonlarında Griffon Korthals’lardan türetilmişlerdir. Bu tarihlerden sonra özellikle Hegewald'ın iddialı ve faydalı bir Deutsch Drahthaar kanı oluşturma çabaları ile üretimine başlanmıştır.

Bugüne kadar yapılagelen yanlışları düzeltmek, yenilikleri takip etmek, yurtdışından getirilen köpeklerden yurdumuzda herkesin beğenisini kazanacak, kendi ürettiğimiz köpeklere sahip olmak, derneğimizin öncelikli çalışmaları olacak. Kantiteden ziyade kalite olmasına uğraşacağız.

 

2019 VJP ANKARA

Deutsch Drahthaar Derneğinin 2019 yılı VJP etkinliği 19-20 Nisan 2019  tarihlerinde Ankara Çubuk Değirmen Avlağında yapıldı. Sınavların yapıldığı onuncu yılda otuz(30)köpek ile en yüksek sayıya erişildi. Hakem olarak Almanya’dan , Deutsch Drahthaar Dünya Birliği Müdürü ve Türkiye Sorumlusu Ulrich Augstein ile beraber Andreas Paul Aszyk ve Torsten Laue  görev aldılar. Derneğimiz asistan hakemlerinden, Can Kaya Fesçi,Ayhan Kesim,Tolga Şahin,Şevket Çolak,Savaş Kaygısız ,Nurettin Emre Şimşek,Sude Camuzcu Alman hakemlerle beraber çalıştılar. Günde üç hakem grubunun on beş(15) köpekle çalıştığı sınav sonunda tüm köpekler VJP de başarılı oldular. Aramıza yeni katılan arkadaşların ilk sınav heyecanı ile istedikleri performansı sergileyemediklerini gözlemledik. Aslında bu konu iki canlının birlikte çalışmalarının zorluğundan kaynaklanan bir olaydır ve handlerin heyecanı, tecrübesizliği ve bilgi eksikliği kesinlikle köpek tarafından hissedilir ve sonuçta başarısız olan köpek olur. Dolayısı ile köpeklerinizi nasıl çalıştırmanız gerektiğini iyi araştırmanız gerekir.

Bu sınavın devamı olan HZP ve ondan sonraki en üst seviye olan VGP sınavları 1-6 Kasım 2019 tarihleri arasında Düzce’de gerçekleştirilecek. Derneğimizin sınavlarından önce, 23-26 Ekim 2019 tarihleri arasında Sırbistan’da DDWV( Deutsch Drahthaar Dünya Birliği) tarafından ilk olarak uluslararası bir HZP düzenlenecektir. Derneğimiz de bu sınava belli sayıda köpekle katılacaktır. Bu sınavın Sırbistan yapılma sebebi ise meralarında doğal olarak bulunan av hayvanı sayısı ve çeşitliliğidir. Ülkemizde maalesef hiç gelemeyeceğimiz bu durum karşında yapabileceklerimiz de çok sınırlıdır zira her konuda olduğu gibi avcılık konusunda da yok etmeye ve/veya üretmek ve korumaktan ziyade tüketmeye alışmış bir toplumun doğayı da yok etmeye doğru hızla gidişine şahit olmak istemiyoruz. Unutulmamalıdır ki avcılık bir centilmen uğraşıdır ve insanların birbirlerine olduğu kadar doğaya da saygısı olmalıdır. Avcılığın en önemli parçası olan av köpeği üretmek, yetiştirmek ve kullanmak da bu saygının, centilmenliğin en göze batan bölümüdür.

Önce International HZP sonra da ülkemizdeki sınavlarda görüşmek üzere hepinize iyi şanslar ve rastgele,

 

 Aziz Omur

 

DEUTSCH DRAHTHAAR DERNEĞİ ÜRETİM İZNİ KURALLARI 2019

DEUTSCH DRAHTHAAR DERNEĞİ ÜRETİM İZNİ KURALLARI 2019

Deutsch Drahthaar Derneği, sahipleri DDD’ne üye ve bu üyelerin Türkiye Kinoloji Federasyonuna kayıtlı DD’lara, uygulayacağı bir test sonunda üretim izni verecektir. Fakat köpekler daha önce DDD’nin öngördüğü kriterleri( kayıt, mikroçip,vs.) yerine getirecek daha sonra derneğin testlerine girebileceklerdir.

’ Deutsch Drahthaar ırkının üretiliş amaçları doğrultusunda geliştirilmesi ve avda kullanımının en üst düzeye getirilmesini sağlamak amacıyla üretimin bilinçli ve çağdaş şekilde yapılması gerekir. Bunun ideali ırkının özelliklerini en iyi taşıyan ve genetik kabiliyetlerinin test edildiği testlerde başarılı bireylerin birbirleriyle eşleşmeleridir.’’


1.   DDD’nin belirlediği hakemler, VDD( JGHV), tarafından Zuchtschau’nun( Irk standartları değerlendirmesi) Form und Haar( Form ve Tüy) bölümünden en az iyi (6/6) almaları zorunludur. Zuchtschau sadece köpeklerin form ve tüy yapısını değerlendirmekle kalmaz, aynı zamanda köpeklerin yürüyüşleri, koşma stilleri(DD’a has olan), çene kapanışı, dişler, göz kapakları, iris rengi,kafa yapısı, burun stopu, dudaklar, kulaklar, boyun, kürek kemikleri, sırt çizgisi, kalça, kuyruk, kuyruk taşıyışı, göğüs, kaburgalar, omuz açıları, dirsek eklemleri, ön ve arka ayakların basışı, üstteki koruyucu uzun ve altında bulunan kısa tüyler, sakal, kulaktaki tüyler, karın bölgesindeki tüyler, renk, pigmentasyon, kemik kalınlığı, adale yapısı, beslenme durumu, tip(erkek veya dişiye göre), DD has güçlü ve asil duruş, davranış ve karakter gibi birçok konuyu gözönünde bulundurur. HZP sırasında yapılan Zuchtschau’ya gelirken köpek sahipleri mutlaka köpeklerinin kalça ve omuz  sertifikalarını (DDD’nin yetkilendirdiği veterinerden)  beraberlerinde getirmelidirler. Zuchtschau’ya HN formları da doldurulmuş olarak getirilmelidirler. DD ırkının doğru olarak değerlendirilmesinin tek yolu olan Zuchtschau’nun önemi bu ırkın VDD hakemi olmayan hakemler tarafından eksik olarak değerlendirildiğinde daha da iyi anlaşılmaktadır. Köpeklerin sadece fiziksel yapısına bakarak, en önemlisi iki farklı tüy tabakası olduğu gözardı edilerek, yapılmış değerlendirmeler geçmişte yaşanmıştır. Bu hataları önlemek için DDD bu ırkın değerlendirilmesinde Zuchtschau’yu en önemli üretim kriteri olarak görmektedir. HZP'de canlı ördek aramada( Stöbern mit ente) altı(6)'dan düşük puan alan köpekler zuchtschau'ya girebilirler fakat Almanya'daki damızlık kitabında yeralamazlar( yeşil karta sahip olamazlar). Köpekler 15 aylık olduklarında zuchtschau’ya girebilirler.

2.   Birinci yaşlarını bitiren kalça ve omuz eklemlerinin sağlam olduğunun belirlenmesi açısından, DDD'nin yetkilendirdiği  veteriner( Prof.Dr. Deniz Seyrek İntaş) tarafından kalça ve omuz röntgenlerinin çekilip Almanya'ya Dr.Peter Schunk tarafından değerlendirilmek üzere yollanmış ve oradaki tetkiklerde kalça ve omuz  eklemlerinin vasatın üzerinde iyi durumda olduğu belgelenmiş olmaları gerekir.

3.   Köpekler 18 aylıktan sonra çiftleşebilirler,

4.   Bir dişi köpekten bir takvim yılı içerisinde bir(1) kere yavru alınabilir, dişi köpekler en son sekiz(8) yaşına kadar çiftleşebilirler. Erkek köpekler ise dokuz(9) yaşını bitirene kadar eşleştirilebilirler. DDD Yönetim Kurulu, yaş sınırını doldurmuş erkek köpekler ile ilgili eşleşme talebi gelmesi halinde, köpeğin fiziksel durumunu değerlendirmek şartıyla eşleşmeye onay verebilir. KIF'a kayıtlı olmayan veya yurtdışında bulunan köpekler bu değerlendirilmeye alınmazlar, Erkek köpeklerde dokuz(9) dişilerde(8) yaşını doldurmuş köpeklerin tekrar eşleşmede kullanılmaları ancak KIF ırk standartları değerlendirmesinden ‘mükemmel ‘ not almaları halinde yavrulara soy kütük belgesi düzenleyecektir. Özellikle dişilerin geçmişte en çok iki(2) eşleşmede kullanılmış olması gerekir. Yaşı geçen köpeklerin eşleşebilmeleri için yönetim kurulu kararı gerekir.

5.   Bir erkek köpek aynı sene içinde en çok dört(4) farklı dişi ile çiftleşebilir. Erkek ve dişi köpeklerin çiftleşmesine nezaret edecek dernek yetkilisi soy kütüğü belgelerini kontrol ederek kan bağı olan köpeklerin çiftleştirilmesine izin vermemelidir. Keza üretim sorumlusu köpeklerin form ve tüy durumları ve kalça/omuz röntgen sonuçlarına göre çiftleşmelerde belirleyici olmalıdır. Ayrıca çene ve diş hataları taşıyan yavruların üretiminde kullanılan erkek ve dişi köpeklerin, diğer eşleşmelerde de aynı hataların gözükmesi durumunda, üretim izinleri iptal edilecektir. Her eşleşme talebi kabul edilmez, ancak erkek ve dişinin birbirlerine uygunluğu halinde eşleşmeye izin verilecektir. Köpekler ancak kendi form/tüy puanlarından daha yüksek köpeklerle eşleştirilebilirler. DDD Üretim Sorumlusu yazılı eşleşme başvurularını( KIF tarafından şart koşulan ‘’Eşleşme Bildirim Formu’’ doldurularak Üretim Sorumlusuna gönderilmelidir), yukarıdaki esaslara göre değerlendirip onayladıktan sonra eşleşme gerçekleşebilir. Aynı erkek ve dişi eşleşmesi bir kere tekrarlanabilir(aynı erkek ve dişi üretim sorumlusu onayıyla en çok iki kere eşleşebilir). Bunu sebebi gen havuzunun daralmasını engellemektir.

6.   Üretilen yavruların tanınmasını ve üreticilerin federasyona kaydını kolaylaşırmak için ‘’üretici ünvanı’’ kullanılması tavsiye edilir.

7.   Siyahkırçıl köpekler sadece kahvekırçıl köpeklerle eşleşebilir. Siyahkırçıl veya düz kahve köpeklerle eşleşen siyahkırçıl köpeklerin yavrularına soy kütük belgesi verilmez. Böyle bir olayın gerçekleşmesi durumunda köpek sahipleri üretim kurallarına karşı gelmiş sayılırlar. Siyahkırçıl köpek sayısı kontrol altında tutulacağından aynı yıl içerisinde ancak belirli sayıda siyahkırçıl köpek eşleşmesi mümkün olacaktır. Üreticilerin bu konuya dikkat etmeleri gerekir.

8.   Köpekler boyları, tüy yapıları ve formları açısından kendi eksikliklerini kapatacak bireylerle eşleştirilmelidir. Yani form/tüy puanları kendinden daha yüksek köpeklerin seçilmesine dikkat edilmelidir.

9.   Sadece bir (1) adet P1 diş eksiği dışında eksik dişi olan, çene kapanışı bozuk olan, tek testisi bulunmayan, aşırı ürkek veya aşırı saldırgan ve kalça ve omuz sertifikaları geçersiz olan köpekler kesinlikle üretilemez.

10. Çiftleştirilmek istenen köpekler için DDD eşleşme anlaşması düzenleyecek ve eşleşecek köpeklerin üretime uygun olduğu Üretim Sorumlusu tarafından belirlenecek, doğumdan  sonraki ilk hafta bitiminde ve yavrular (8) sekiz haftalıkken  kontrol edilip, federasyona ve derneğe o batın ile ilgili bilgileri aktaracaktır. Üreticinin eşleşmeler ve/veya yavruların o eşleşmeye ait olmamasının anlaşılması halinde bu durum genetik testlerle araştırılacak, beyandan farklı bir durumla karşılasılması halinde üretici dernekten ihraç edilecek ve olaya karıştırılan köpeklere bir daha üretim izni verilmeyecektir.

11. Soy kütük belgeli köpeklerin kayıtsız köpeklerle eşleşmeleri sonucunda doğan yavrulara soy kütük belgesi verilmez. Bu eşleşmenin yapıldığının tesbit edilmesi halinde soy kütük belgeli köpek sahibine ilk eşleşmede bir (1) yıl, ikincisinde üç (3) yıl ve üçüncüsünde süresiz üretim yasağı verilir ve dernekten ihraç edilir. Keza üretim regülasyonlarına aykırı davranılması halinde aynı cezalar uygulanır.

12. Yukarıdaki kuralda sözkonusu, DDD Üretim Kurallarına uyulmadan yapılan eşleşmelerden doğan, köpeklerin yavruları Türkiye Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu’na kayıt ettirilmiş olsalar dahi üretimde kullanılamazlar, DDD ''B'' kategori köpekleri kayıtlı olsalar dahi testlere kabul etmemektedir.

13. Fiziksel açıdan üretime uygunluğu kabul edilen köpeklerin DDD’nin düzenlediği testlerde (VJP/HZP) başarılı olmaları sonucunda, Zuchtschau'yu eksiksiz tamamlamaları halinde(F/H, HD/OCD, HN)  soy kütük belgelerine dernek tarafından üretime uygunluk kaşesi basılır. Daha sonra 10.madde takip edilir.

14. DD ırk standartlarında belirtilen hataları taşıyan köpeklere üretim izni verilmez.

15. Fiziksel olarak üretim izni alamayan köpekler de testlere girebilirler.

16. DEUTSCH DRAHTHAAR IRKININ GENETİK AVCILIK KABİLİYETLERİ YÜKSEK SEVİYEDE OLMASINA RAĞMEN  SADECE TESTLERE HAZIRLANMALARI VE NETİCESİNDE ÜRETİM İZNİ ALMALARI YETERLİ OLMAMALIDIR. ÜRETİCİLERE, ÖZELLİKLE ÜRETİMDE KULLANACAKLARI KÖPEKLERİNİ USTA BİRER AVKÖPEĞİ OLARAK YETİŞTİRMELERİ KUVVETLE TAVSİYE EDİLİR. KÖPEKLERİ TESTE KATILACAK ÜYELERİN VİZESİ YAPILMIŞ GEÇERLİ AV RUHSATLARINI İBRAZ ETMELERİ GEREKMEKTEDİR. KEZA TESTLERE GELEN KÖPEKLERİN AŞI KARNELERİNDE KANUNİ BİR YILLIK SÜREYİ AŞMAMIŞ KUDUZ AŞILARININ BELGELENMESİ GEREKİR, BUNU İBRAZ EDEMEYEN ÜYELERİN KÖPEKLERİ TESTE KESİNLİKLE ALINMAYACAKTIR.

 

 

KÖPEKLERİN HZP'YE GELİRKEN MUTLAKA SAHİP OLMALARI

GEREKEN EVRAKLAR(ZUCHTSCHAU'DA İBRAZ EDİLMEK

ÜZERE);

1- ALMANYADAN ONAYLI KALÇA VE OMUZ SERTİFİKALARI,

2- YAPILDIĞI TARİHTEN EN GEÇ DÖRT(4) HAFTA İÇİNDE HN(SERTLİK SERTİFİKASI) FORMLARININ ALMANYA'YA GÖNDERİLMESİ GEREKMEKTEDİR VE ORADAN GELEN BELGE MUTLAKA ZUCHTSCHAU'YA GETİRİLMELİDİR,

3- ŞECERE,

4- VARSA ANNE/BABANIN YEŞİL KART FOTOKOPİLERİ.

VDD İLE VARILAN ANLAŞMAYA GÖRE KÖPEK SAHİPLERİNİN

EKSİKSİZ YERİNE GETİRMESİ GEREKEN KURALLAR;

1- KÖPEKLERİNİ KALÇA VE OMUZ(HD/OCD) RÖNTGENLERİNİN ÇEKİLDİĞİ GÜN ALMANYADAN TAKİBİNİ KOLAYLAŞTIRMAK AÇISINDAN DERNEĞİN BİLGİLENDİRİLMESİ,

2- HN FORMUNUN(SERTLİK SERTİFİKASI) DÜZENLENİP İLK HAFTA İÇİNDE DERNEĞE YOLLANMASI,

BU EVRAKLARIN HZP SIRASINDA YAPILACAK ZUCHTSCHAU'YA YETİŞTİRİLMESİ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİDİR.

Üreticiler, DD ırkının standartlarını korumak ve geliştirmek ile yükümlüdürler. (Anlaşmazlıklar halinde VDD üretim regülasyonları geçerli olacaktır)

*** Üretim testleri VJP ve HZP’den oluşur ve üretim izni alabilmek için her ikisine de katılmak gerekir.

 

VJP ( Verbands Jugend Prüfung ) 2016

Deutsch Drahthaar Derneği  VJP ( Verbands Jugend Prüfung ) sınavı 31 Mart 3 Nisan 2016 tarihlerinde İzmir ‘de yapılacaktır.

Sınava katılacak dernek üyelerimiz evraklarını tamamlayıp 15 Mart 2016 tarihine kadar derneğimize ulaştırmaları gerekmektedir, sınava katılacak tüm üyelerimize şimdiden başarılar dileriz.

Devamını Oku...

VJP ve HZP'ye katılacaklar için bilinmesi gereken konular

DDD'nin uyguladığı VJP ve HZP'ye katılacaklar için bilinmesi gereken konular;

1- Sınav tarihini ve yerini iyi öğrenin,
2- Köpeğinizin sınav için gerekli şartlara sahip olup olmadığını araştırın,
3- Sınav kurallarını ve bölümlerini iyi okuyun,

Devamını Oku...